Realizowane zadanie:

„Rozwój instytucjonalny Fundacji Instytut Świętokrzyski”

Fundacja Instytut Świętokrzyski pozyskała dofinansowanie na rozwój instytucjonalny w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Środki w wysokości 429 tys. zł pozwolą na stałe zatrudnienie kilku specjalistów, przeprowadzenie szkoleń dla kadry, zakup sprzętu i wyposażenia, co przełoży się na wzrost aktywności fundacji i profesjonalizację jej działań.

Strategia organizacji

Część z przyznanych środków zostanie spożytkowana na opracowanie strategii rozwoju organizacji, która jest niezbędna dla podejmowania przez fundację dalszych działań. Dokument obejmie m.in. diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, potencjału organizacji, specjalistyczne analizy dotyczące mocnych i słabych stron fundacji, jej makrootoczenia, a także pozwoli na zakreślenie wizji i misji, które będą przyświecać fundacji w kolejnych latach. Strategia obejmie również koncepcję promocji i pozwoli na wdrożenie procesu monitoringu i ewaluacji jej wdrażania.

Kompetentne kadry

Środki pozwolą również na utworzenie stanowiska Dyrektora Biura Fundacji, który będzie miał za zadanie skupienie się na rozwoju organizacji, koordynacji pracy pomiędzy zarządem, wolontariuszami, pozostałymi pracownikami i podmiotami współpracującymi, a także na obsłudze grup interesantów.

W ramach tego działania przewidziano także budżet na sfinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i innych działań umożliwiających nabycie nowych umiejętności i profesjonalizację działań. Potrzeby szkoleniowe będą dopasowane indywidualnie, spełniając zasady szkolenia i wsparcia szytego na miarę.

Skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy

W ramach kolejnego działania dofinansowanego z programu PROO uda się sfinansować powstanie dwóch miejsc pracy dla specjalistów ds. pozyskiwania finansowania – tzw. fundraiserów.

Zadaniem fundraiserów będzie nie tylko aplikowanie o środki z różnych źródeł publicznych i prywatnych, ale także nawiązywanie współpracy z partnerami realizującymi zbieżne z fundacją działania statutowe. Nowi pracownicy zajmą się również kojarzeniem partnerstw na rzecz interesariuszy organizacji.

Zadanie „Rozwój instytucjonalny Fundacji Instytut Świętokrzyski” rozpoczęło się 01.09.2022 i będzie realizowane do 31.12.2024 r. Jego całkowity koszt to 429 tys. zł, które pochodzą z rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Scroll to Top
Skip to content