REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE:

„Rozwój instytucjonalny Fundacji Instytut  Świętokrzyski” w ramach działania wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Zadanie polega na wsparciu instytucjonalnym poprzez opracowanie i realizację strategii rozwoju fundacji, zakupie środków trwałych niezbędnych z punktu widzenia uruchomienia działalności biura fundacji, realizacji szkoleń na rzecz pracowników i współpracowników i opracowywanie oraz realizację strategii finansowania i pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, zatrudniono dyrektora biura oraz fundraiserów. Dzięki realizacji programu fundacja ma szansę aktywnie działać w przestrzeni NGO województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji

Realizacja zadania obejmuje okres od 01.09.2022 do 31.12.2024

Wielkość dofinansowania

Całkowita wartość projektu to 429 000 zł. 

Scroll to Top
Skip to content