REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE

„Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego”

Fundacja Instytut Świętokrzyski wspólnie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w sposób systemowy wesprze 15 Rad Młodzieżowych oraz 40 organizacji samorządu uczniowskiego/studenckiego z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarze aktywizacji młodzieży do działania w formie organizacji młodzieżowych.

Zadanie będzie realizowane na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w miejscowościach, gdzie znajdują się szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe oraz rady młodzieżowe.

Grupą docelową tego zadania są osoby w wieku 15-29 lat, które są członkami organizacji młodzieżowych z terenu województwa.

Dwie ścieżki regrantingowe

Zadanie jest podzielone na dwie ścieżki. Ścieżka 1 obejmuje przedstawicieli Rad Młodzieżowych, a Ścieżka 2 przedstawicieli organizacji uczniowskich i studenckich.

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w wyjazdach pogłębiających współpracę oraz w szkoleniach z zakresu umiejętności i wiedzy, które obejmuje tematyka zadania. Zdobyte tą drogą doświadczenia przełożą się na aktywniejszą działalność i rozwój lokalnych organizacji młodzieżowych. W szkoleniach wezmą także udział opiekunowie zgłoszonych do zadania organizacji młodzieżowych.

Projekt wyposaży przedstawicieli organizacji młodzieżowych w odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do działania w środowiskach lokalnych oraz da możliwość alokacji środków finansowych do realizacji nowatorskich pomysłów wzmacniających organizacje młodzieżowe.

Małe granty na najciekawsze młodzieżowe inicjatywy

W ramach Ścieżki 1 zostanie przyznanych 15 grantów po 5 tys. zł w celu realizacji inicjatyw służących tworzeniu i aktywizacji rad młodzieżowych. Ta ścieżka jest przewidziana dla młodzieżowych rad gmin, sejmiku oraz młodzieży, która aktywnie uczestniczy w takich organach.

W ramach Ścieżki 2 zostanie udzielonych 40 grantów po 4 tys. zł w celu realizacji inicjatyw służących aktywizacji organizacji uczniowskich i studenckich. Wsparcie będzie przekazane za pośrednictwem organizacji patronackiej, która zagwarantuje prawidłowe rozliczenie dotacji.

Szkolenia i wsparcie na wszystkich etapach

Uczestnicy obu ścieżek zadania będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach i wyjazdach, które pozwolą im na poszerzenie swojej wiedzy i wymianę doświadczeń z członkami innych organizacji młodzieżowych. Następnie ich inicjatywy zostaną wsparte grantami. Organizacje młodzieżowe mogą np. zorganizować konferencje dotyczące lokalnych problemów lub zagadnień interesujących młodzież z danej okolicy.

Młodzież na każdym etapie realizacji swojej inicjatywy będzie mogła liczyć na wsparcie animatorów, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów i doradzą najlepsze rozwiązania.

Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2022-2023 to 1 169 620,00 zł.

1 2 3 4 5 6
Scroll to Top
Skip to content