Fundacja Instytut Świętokrzyski powstała 1 października 2020 roku. Skupiamy ekspertów-praktyków w zakresie rozwoju dialogu pomiędzy strefą pozarządową, biznesem a jednostkami samorządu terytorialnego.

Nasza organizacja powstała z potrzeby wspierania innych organizacji w rozwoju i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań realizujących ważne cele społeczne. Jesteśmy grupą osób o bogatym doświadczeniu w sferach biznesu i administracji i organizacji pozarządowych.

Stawiamy na wiedzę i współpracę

Swoją działalność opieramy na współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi, badawczymi, think-tankami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Poprzez lata pracy, również w sektorze pozarządowym, udało nam się stworzyć sieć współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski.

Współpracujemy z innymi NGO, ale również szeregiem firm – od najmniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego po duże podmioty ogólnokrajowe.

Podejmujemy różnorodne inicjatywy

W swojej działalności chcemy przede wszystkim wspierać młodzież, seniorów i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Podejmujemy także działania charytatywne oraz zmierzające do zachowania i upowszechniania naszego dziedzictwa narodowego, historii, tradycji, również w rozumieniu regionalnym.

Do tej pory udało nam się zorganizować m.in. cykl koncertów „Mickiewicz w Pieśniach”, szereg konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom polityki międzynarodowej, konkurs wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych i wiele innych działań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży i organizacji pozarządowych województwa świętokrzyskiego.

Wspólnie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej prowadzimy Centrum wspierania Innowacji Społecznych, poprzez które wspieramy NGO-sy z terenu województwa. Młodzież bierze udział w projekcie „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym”, dzięki czemu ma szansę artykułować swoje potrzeby i postulaty osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za politykę państwa. Aktywizujemy także organizacje młodzieżowe z terenu województwa poprzez środki z Funduszu Młodzieżowego.

Dla uzdolnionej młodzieży z terenu województwa stworzyliśmy program stypendialny.

Więcej o naszych działaniach w zakładce „Projekty”.

Scroll to Top
Skip to content