REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE

„Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim”

Fundacja Instytut Świętokrzyski, wspólnie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w sposób systemowy wesprze 48 organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarze wypracowywania i wdrażania standardów działania dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania itd.

Uruchomione zostanie Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim w zaadaptowanej do tego celu przestrzeni biurowej oraz zakupiony cały niezbędny sprzęt.

Do zadań Fundacji Instytut Świętokrzyski będzie należało identyfikowanie potrzeb organizacji. Fundacja Centrum Europy Lokalnej pomoże w zbudowaniu innowacyjnego modelu działania organizacji.

Przedstawiciele organizacji, którzy wezmą udział w przygotowanych w ramach zadania szkoleniach dowiedzą się m.in. jak opracowywać standardy działania organizacji, jej strategię rozwoju, jak przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań i ocenę skuteczności, a także jak upowszechniać w przystępny i przejrzysty sposób informacje o działalności organizacji.

Drugi moduł szkoleniowy dotyczy metodyki zarządzania organizacją i projektami w organizacji, opracowywania modelu biznesowego zgodnie z szablonem BMC, opracowywania innowacyjnego produktu lub usługi w oparciu o Design Thinking oraz pozyskiwania funduszy.

Realizacja zadania ma wpłynąć na wzrost świadomości i wiedzy w zakresie innowacji społecznej w NGO z województwa świętokrzyskiego. Przedstawiciele organizacji otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Centrum Wspierania Innowacji Społecznych będzie działać przez 19 miesięcy w okresie 01.05.2022-30.11.2023. Po tym okresie nastąpi ewaluacja działalności Centrum Wspierania Innowacji Społecznych.

Całkowita wartość projektu to 400 000 zł. Okres realizacji od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Załączniki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz

Klauzula informacyjna – pobierz

Oświadczenie uczestnika zadania publicznego o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Organizacji – pobierz

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa organizacji w zadaniu publicznym – pobierz

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia uczestnika – pobierz

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa uczestnika w zadaniu publicznym – pobierz

Plakat 1 – Pobierz

Plakat 2 – Pobierz

Scroll to Top
Skip to content