REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE

„Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym”

Ponad 100 osób z 20 organizacji młodzieżowych, zrzeszających ludzi w wieku 13-29 lat weźmie udział w zadaniu Fundacji Instytut Świętokrzyski „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym”. To wyjątkowa szansa dla młodych ludzi z województwa świętokrzyskiego na podjęcie dialogu w sprawach dla nich ważnych z przedstawicielami życia politycznego i administracji państwowej.

Fundacja Instytut Świętokrzyski zorganizuje serię spotkań konsultacyjnych, w których wezmą udział liderzy organizacji młodzieżowych z regionu z jednej strony, oraz politycy i urzędnicy wysokiego szczebla z Warszawy. Młodzi ludzie będą mogli wprost zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania oraz porozmawiać o osobami kreującymi m.in. politykę młodzieżową w Polsce.

Co równie ważne, świętokrzyska młodzież odwiedzi ministrów i urzędników w ich miejscach pracy – a więc w warszawskich siedzibach urzędów centralnych. To kolejny aspekt wzbogacający projekt, ponieważ poza samym spotkaniem, jego uczestnicy poznają także miejsca pracy swoich rozmówców, wraz z ich specyfiką i charakterem.

Fundacja Instytut Świętokrzyski planuje spotkania m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Edukacji i Nauki czy Narodowym Banku Polskim. Młodzi Liderzy mogą także sami zaproponować osoby, z którymi chciałyby się spotkać.

Wydarzenie podsumowujące w regionie

Po realizacji spotkań z politykami wyróżniający się młodzi uczestnicy będą zaproszeni na  galę finałową zadania, podczas której projekt zostanie podsumowany i oficjalnie zakończony. W wydarzeniu wezmą udział osoby pełniące ważne funkcje publiczne, będzie to także okazja do wsparcia procesu sieciowania świętokrzyskich środowisk młodzieżowych.

Szansa dla młodzieży z mniejszych miejscowości

Choć Fundacja Instytut Świętokrzyski ma swoją siedzibę w Kielcach, to jej aktywność rozciąga się na całe województwo. Szczególną uwagą organizacja otacza mniejsze miejscowości, gdyż jednym z celów jej działania jest wyrównywanie szans dla osób z ośrodków oddalonych od dużych aglomeracji.

Do projektu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe zrzeszające młodych ludzi w wieku 13-29 lat, również samorządy uczniowskie, studenckie, doktoranckie i rady młodzieżowe. Obszar i tematyka ich działania nie jest jasno określony, tak więc szansę na uczestnictwo mają bardzo różnorodne organizacje.

Szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i kompetencji

Udział w spotkaniach z politykami i urzędnikami szczebla ministerialnego, którzy kreują politykę państwa, zwłaszcza w odniesieniu do problemów i spraw młodych ludzi, da uczestnikom możliwości właściwie niedostępne w województwie świętokrzyskim. Poznają realia funkcjonowania instytucji państwa, a także będą mieli okazję bezpośrednio wymieniać poglądy z osobami piastującymi w nich najwyższe funkcje.

To z kolei przełoży się na nabycie bardzo cennego doświadczenia i praktycznych umiejętności młodym ludziom stojącym u progu swojej kariery, zarówno zawodowej, jak i w organizacjach pozarządowych. Przenosząc te umiejętności i doświadczenia na grunt swoich miast, miasteczek i gmin zapoczątkują de facto proces podwyższania standardów funkcjonowania miejscowych organizacji pozarządowych, zapoznając je ze standardami ogólnopolskimi.

Z drugiej strony, poprzez spotkania z politykami i urzędnikami młodzież będzie miała realny wpływ na przekazanie postulatów swojej grupy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich kreowanie.

Fundacja Instytut Świętokrzyski liczy na stałą współpracę z młodzieżą

Realizacja zadania „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym” to tylko jeden z elementów edukacji obywatelskiej, którą chce realizować w regionie Fundacja Instytut Świętokrzyski. Ma być ono punktem wyjścia do zawiązania stałej współpracy z najaktywniejszymi organizacjami młodzieżowymi, co przełoży się na wspólną realizację kolejnych przedsięwzięć w przyszłości. To zaś pozwoli na skuteczniejsze działanie w przyszłości i jeszcze mocniejsze wsparcie rozwoju trzeciego sektora w województwie świętokrzyskim.

Realizacja zadania jest przewidziana w okresie 01.09.2022 – 31.12.2023. Łączny koszt zadania, a zarazem otrzymanego przez Fundację Instytut Świętokrzyski dofinansowania to 187 500 zł.

Young Camp ’23 już za nami

W piątek, 21 kwietnia Fundacja Instytut Świętokrzyski zrealizowała duże wydarzenie dla młodzieży z regionu. Young…

Read More
Scroll to Top
Skip to content