Fundacja Instytut Świętokrzyski zorganizowała w 2022 roku konkurs wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Konkurs objął patronatem Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Konkurs adresowano do uczniów interesujących się historią, geopolityką i stosunkami międzynarodowymi. Był podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczniowie przesyłali prace pisemne na jeden z dwóch tematów:

1. Bieżąca problematyka geopolityczna w regionie Europy Środkowo Wschodniej

2. Miejsce i rola Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Spośród autorów prac wybrano najlepszych, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu – stacjonarnego testu wiedzy o ONZ. Odbył się on 17 czerwca 2022 w Filharmonii Świętokrzyskiej i pozwolił na wyłonienie trójki najlepszych młodych specjalistów z wiedzy o ONZ.

W ramach wydarzenia odbyła się także debata „ONZ a wojna w Ukrainie”  z udziałem wiceministra Piotra Wawrzyka.

Partnerami wydarzenia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Świętokrzyska Kopalnia Surowców Mineralnych oraz Enea Elektrownia Połaniec.

Scroll to Top
Skip to content