Relacja z I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Nowinach

Młodzieżowa Rada Gminy w Nowinach, która powstała przy wsparciu „Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego”, który realizuje Fundacja Instytut Świętokrzyski ma za sobą pierwszą sesję. Poniżej zamieszczamy relację z tego ważnego dla wszystkich młodych radnych dnia. Jednocześnie życzymy dużo wytrwałości i motywacji do działania na rzecz lokalnej społeczności!

Ostatnie dni roku były bardzo pracowite dla młodzieży z Nowin. W środę, 28 grudnia po raz pierwszy spotkali się w pełnym składzie podczas I sesji Młodzieżowej Rady Gminy.

W Urzędzie Gminy młodzieżowych radnych powitał wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Wprowadził młodzież w tajniki pracy urzędu oraz przedstawił sposób pracy „dorosłych” radnych, którzy tego dnia również obradowali podczas „dorosłej” sesji. Wyjaśnił czym zajmować się będą podczas dzisiejszej sesji. Wyraził także swoją wdzięczność za inicjatywę i chęć powołania młodzieżowej rady oraz reprezentowania gminy na tak ważnym stanowisku. Na sesji obecni byli także radni Artur Podczasiak i Marcin Wojcieszyński, którym dziękujemy za wsparcie, zainteresowanie i obecność.

Na pierwsze posiedzenie stawili się wszyscy – 12 radnych: Cieślak Konrad, Fronk Jakub, Gajewska Maja, Gręda Zuzanna, Kowalska Gabriela, Nowaczkiewicz Antonina, Pijorek Marcelina, Sadowska Nina, Stępień Marcelina, Sularz Magdalena, Tomaszewska Aleksandra, Szot Wojciech. Była to dobra okazja do wspólnego poznania i przedstawienia się. Zebranie otworzyła najstarsza członkinią nowo wybranej rady – Marcelina Pijorek.

Podczas pierwszego w kadencji posiedzenia Rada wybrała ze swojego grona przedstawicieli. Przewodniczącą MRG Nowiny została Marcelina Pijorek, Zastępcą Przewodniczącej – Jakub Fronk a Sekretarzem Rady – Gabriela Kowalska.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie rady złożyli ślubowanie: „Ślubuję uroczyście sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Nowiny, mając na względzie dobro Gminy Nowiny i mieszkającej w niej młodzieży”.

Podczas posiedzenia młodzieżowi radni wybrali także opiekuna młodzieżowej rady – wskazano jedną kandydaturę Kamili Piotrowicz.

Młodzieżowi radni zapoznali się ze statutem MRG Nowiny i rozpoczęli planowanie swojej pracy w nadchodzącym roku.

Serdecznie dziękujemy radnym Rady Gminy Nowiny za możliwość utworzenia młodzieżowej rady, dyrekcji szkół za sprawne przeprowadzenie wyborów i pracownikom urzędu gminy Nowiny za wsparcie podczas pierwszej sesji. Planów działania jest już bardzo wiele, o czym będziemy na bieżąco informować.

źródło: Młodzieżowa Rada Gminy w Nowinach/Facebook. fot. Gmina Nowiny

Scroll to Top
Skip to content