Uczniowie III LO uczyli się jak merytorycznie debatować

We wtorek, 21 listopada w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się debata oksfordzka zorganizowana w ramach projektu, który otrzymał grant z programu Świętokrzyskie Plus. Młodzież mogła poznać tajniki profesjonalnego, merytorycznego debatowania oraz podyskutować na temat perspektyw dla młodzieży w regionie.

Debata oksfordzka jest rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko. Wydarzenie zorganizowane w III LO służyło pozyskaniu wiedzy nt. tego rodzaju debaty, rozwinięcia umiejętności konstruktywnego dialogu, opartego na poszanowaniu norm kultury oraz właściwego używania rzeczowych i merytorycznych argumentów, a także zachęceniu do refleksji nad opiniami dyskutantów i stymulowaniu dyskusji wśród młodych ludzi.

Debatę poprzedziły warsztaty, które odbyły się 16 listopada i które pomogły przygotować im się do niej przygotować.

Młodzi ludzie debatowali nad problematyką szans i możliwości stojących przed młodym pokoleniem w województwie świętokrzyskim – teza postawiona w debacie brzmiała: „Jako jednostka generacji Z wyprowadziłabym się z województwa Świętokrzyskiego”. Na podstawie przytaczanych przed obie strony argumentów publiczność debaty opowiedziała się po stronie Propozycji, czyli jako pokolenie generacji Z wyprowadziliby się z województwa świętokrzyskiego. Jednak jury debaty, które również stanowili uczniowie, pozytywnie oceniło argumenty Opozycji.

W realizacji wydarzenia uczniom pomagała Fundacja Polemika z Kielc. Środki na zorganizowanie debaty uczniowie pozyskali z programu Świętokrzyskie Plus, którego operatorem w regionie jest Fundacja Instytut Świętokrzyski.

fot. Bronek TV/Facebook.com

Scroll to Top
Skip to content