Wyniki oceny formalnej Edycja III – V runda – od 25.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Poniżej zamieszczamy listę ocenionych formalnie wniosków, które wpłynęły w V rundzie – od 25.09.2023 r. do 28.09.2023 r. w ramach rekrutacji w III edycji konkursu „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listę ocenionych formalnie wniosków samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich, które są skierowane do oceny merytorycznej!

Lista ocenionych formalnie wniosków na realizację grantów – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja III – V runda – od 25.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Lista ocenionych formalnie wniosków na realizację inicjatywy młodzieżowej – wsparcie na organizację konferencji – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja III – V runda – od 25.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Scroll to Top
Skip to content