Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

25.08.2023, czyli już DZIŚ rusza nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM jest przeznaczone dla młodych ludzi, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Więcej informacji poniżej:

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Scroll to Top
Skip to content