Wyniki oceny formalnej na granty i konferencje (II edycja)

W związku z zakończeniem rekrutacji w II edycji konkursu na granty i konferencje w ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listy zakwalifikowanych formalnie wniosków rad młodzieżowych organów JST oraz samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje grantów – rady młodzieżowe JST Edycja II

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje grantów – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja II

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na realizacje konferencji – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja II

Nie wpłynął żaden wniosek na realizację konferencji dla rad młodzieżowych.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane do dnia 20.06.2023 r.

Scroll to Top
Skip to content