Kolejne szkolenia dla grup inicjatywnych i samorządów uczniowskich

Fundacja Instytut Świętokrzyski przeprowadziła kolejne szkolenia dla samorządów szkolnych i grup inicjatywnych, które w przyszłości chciałyby utworzyć rady młodzieżowe.

Młodzi ludzie pod okiem specjalistów – Katarzyny Cukierskiej i Piotra Wójtowicza mogli twórczo rozwijać swoje pasje i cechy przywódcze oraz pogłębiać kompetencje niezbędne do realizacji zadań w ramach programu „Świętokrzyskie Plus”.

Szkolenie było także okazją do wymiany doświadczeń, poznania osób o podobnym patrzeniu na świat i pogłębieniu swojej wiedzy. Były także elementem pomagającym w sieciowaniu organizacji młodzieżowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W warsztatach wzięli udział uczniowie m.in. z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Technikum nr 6 w Nowej Słupi, Szkoły ZDZ w Końskich, II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich i I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Szkolenia w ostatnich tygodniach odbywały się m.in. w Końskich, Jędrzejowie, Opatowie, Skarżysku-Kamiennej i Kielcach.

Zdobyte tą drogą doświadczenia przełożą się na aktywniejszą działalność i rozwój lokalnych organizacji młodzieżowych. Projekt wyposaży przedstawicieli organizacji młodzieżowych w odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do działania w środowiskach lokalnych oraz da możliwość alokacji środków finansowych do realizacji nowatorskich pomysłów wzmacniających organizacje młodzieżowe.

Scroll to Top
Skip to content