Nabór wniosków na granty i organizację konferencji – II edycja

Ogłaszamy kolejny nabór na grant i organizacje konferencji!

Nabór trwa od 10.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

UWAGA! Nabór dla rad młodzieżowych oraz samorządów szkolnych, studenckich i doktoranckich, organizacji studenckich i doktoranckich, które nie otrzymały dofinansowania w I turze konkursu.

Uruchamiamy 2 edycję naboru wniosków na granty i organizację konferencji ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach.

Wnioski na obie inicjatywy może złożyć:

  1. Młodzieżowa rada lub sejmik województwa świętokrzyskiego (min. 2 osoby w wieku 15-29 lat) wraz z Patronem
  • Wniosek na grant w wysokości 5000,00 zł
  • Wniosek na organizację konferencji w wysokości 4000,00 zł
  1. Samorząd uczniowski, studencki, doktorancki lub organizacja studencka, doktorancka (min. 2 osoby w wieku 15-29) lat wraz z Patronem
  • Wniosek na grant w wysokości 4000,00 zł
  • Wniosek na organizację konferencji w wysokości 2000,00 zł

Wystarczy wypełnić generator wniosków w zakładce „Formularz zgłoszeniowy” dostępny na stronie www.swietokrzyskieplus.pl

Masz pytanie? Zadzwoń (41 230 23 10, 731900331) lub napisz (biuro@swietokrzyskieplus.pl).

LINK do formularzy online

LINK do regulaminów naborów

Scroll to Top
Skip to content