Szkolimy Rady Młodzieżowe

Trwają szkolenia i warsztaty dla Rad Młodzieżowych i Samorządów Uczniowskich, które Fundacja Instytut Świętokrzyski realizuje w ramach programu „Świętokrzyskie Plus” ze środków Funduszu Młodzieżowego.

Pierwsza odsłona warsztatów dla Rad Młodzieżowych i Samorządów Uczniowskich miała miejsce pod koniec marca. Młodzi ludzie ćwiczyli m.in. jak być kreatywnym liderem oraz jak przygotować się do realizacji swojego projektu w ramach programu „Świętokrzyskie Plus”.

Szkolenie było także okazją do wymiany doświadczeń, poznania osób o podobnym patrzeniu na świat i pogłębieniu swojej wiedzy. Były także elementem pomagającym w sieciowaniu organizacji młodzieżowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W pierwszym z cyklu szkoleń wzięli udział m.in. członkowie młodzieżowych rad gminnych z Kunowa, Łopuszna, Bogorii, Połańca i Górna oraz członkowie samorządów uczniowskich z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.

Zdobyte tą drogą doświadczenia przełożą się na aktywniejszą działalność i rozwój lokalnych organizacji młodzieżowych. Projekt wyposaży przedstawicieli organizacji młodzieżowych w odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do działania w środowiskach lokalnych oraz da możliwość alokacji środków finansowych do realizacji nowatorskich pomysłów wzmacniających organizacje młodzieżowe.

Scroll to Top
Skip to content