I Świętokrzyski Kongres Młodzieży

W czwartek, 29 grudnia przedstawiciele Fundacji Instytut Świętokrzyski wzięli udział w I Świętokrzyskim Kongresie Młodzieży zorganizowanym przez Stowarzyszenie Staszicowskie. Wydarzenie było okazją do przedstawienia założeń i projektów Funduszu Młodzieżowego oraz zadań realizowanych przez Fundację Instytut Świętokrzyski i Stowarzyszenie Staszicowskie. W ramach kongresu odbyły się także ciekawe szkolenia.

Fundusz Młodzieżowy to program mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. W dużej mierze jest to program regrantingowy – a więc organizacje pozarządowe, które otrzymają w jego ramach środki, będą mogły wykorzystać je np. na wspomaganie młodzieżowych rad na poziomie gmin i powiatów, wspieranie organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych. Adresatami programu są osoby w wieku 15-29 lat. W województwie świętokrzyskim operatorem środków z funduszu będzie Fundacja Instytut Świętokrzyski.

Jak tłumaczy prezes Fundacji Instytut Świętokrzyski Mariusz Goraj, Fundusz Młodzieżowy ma być adresowany maksymalnie szeroko.

– To nie jest tak, że ktoś w szkole będzie mógł powiedzieć „wy możecie wziąć w nim udział, a wy nie”, bo opiekunem takiej młodzieżowej grupy nieformalnej może być np. rodzic lub przedsiębiorca, który obejmie patronatem inicjatywę zaproponowaną przez młodzież – powiedział Mariusz Goraj.

Wciąż trwają jeszcze prace koncepcyjne dotyczące tego, jak rozdzielane będą środki z Funduszu Młodzieżowego. Fundacja Instytut Świętokrzyski odbywa w tej sprawie konsultacje m.in. z Fundacją im. Stefana Artwińskiego, która posiada bogate doświadczenie w podobnych projektach oraz z ekspertami z sąsiednich województw.

– Bardzo zależy nam na tym, żeby dać młodzieży sygnał, że takie środki są i można po nie sięgnąć – podkreślił Mariusz Goraj. – Co do terminów, to ze względu na procedurę uchwalania budżetu państwa spodziewamy się, że pieniądze na realizację zadania otrzymamy na przełomie II i III kwartału – dlatego nabór do programu będziemy chcieli zrobić po 15 marca – dodał.

Minimum formalności i ich maksymalne uproszczenie

To co również ma wyróżniać nabór w ramach Funduszu Młodzieżowego w woj. świętokrzyskim to minimum wymaganych formalności i ich maksymalne uproszczenie.

– Unikamy mocnej formalizacji, bo pieniądze mają być skierowane do młodzieży i nie chcemy już na wstępie ich tym zanudzić. Planujemy, żeby aplikacje do programu zbierać w formie krótkich filmów, żebyśmy mogli obejrzeć je potem na spotkaniu zespołu i np. w danym dniu skontaktować się on-line z wnioskodawcami, których nagrania najbardziej nas zainteresują – poinformował Mariusz Goraj.

Jakie kwoty wsparcia?

Wnioskodawcy będą mogli starać się o wsparcie np. na organizację konferencji omawiających lokalne problemy czy sprawy ważne dla młodzieży w danej okolicy. Taka inicjatywa będzie wsparta kwotą do 4 tys. zł. Na tzw. małe granty i przedsięwzięcia lokalne zaplanowano kwotę 5 tys. zł, a na wsparcie różnego rodzaju konkursów – 2 tys. zł. Samorządy uczniowskie mogą liczyć na wsparcie w kwocie 4 tys. zł.

– Poza tym, jako Fundacja Instytut Świętokrzyski możemy wystąpić jako współorganizator najciekawszych przedsięwzięć i wesprzeć je dodatkowo z innych środków. Najważniejsze jednak, żeby młodzież zrobiła wszystko od początku do końca sama – opiekun może pomagać, wskazać, jak pewne rzeczy należy zrobić, ale nie powinien niczego robić za młodych ludzi – zaznaczył Mariusz Goraj.

Prezes Fundacji Instytut Świętokrzyski ocenia, że dzisiejsi 20-latkowie są bardzo dobrze zorganizowani i aktywni i nie trzeba za nich podejmować inicjatyw. Problemem jest niska aktywność i dynamika organizacji pozarządowych w województwie na tle innych regionów kraju.

– Z tym wiąże się rola naszej fundacji, chcemy pokazywać ludziom możliwości, które są w ich zasięgu – podsumował Mariusz Goraj.

O aktualizacjach związanych z naborem środków w ramach Funduszu Młodzieżowego będziemy na bieżąco informować na łamach naszej strony i mediów społecznościowych.

Scroll to Top
Skip to content