Stawiamy na Młodych Liderów w życiu publicznym

Młodzi ludzie są ciekawi świata, otwarci na nowe wyzwania i aktywni. Chcą działać i walczyć o swoje ideały, komunikować rządzącym swoje potrzeby. Fundacja Instytut Świętokrzyski pragnie wspomóc aktywnych liderów środowisk młodzieżowych poprzez zadanie „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym”, realizowane z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy.

Ponad 100 osób z 20 organizacji młodzieżowych, zrzeszających ludzi w wieku 13-29 lat weźmie udział w zadaniu Fundacji Instytut Świętokrzyski „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym”. To wyjątkowa szansa dla młodych ludzi z województwa świętokrzyskiego na podjęcie dialogu w sprawach dla nich ważnych z przedstawicielami życia politycznego i administracji państwowej. Jak tłumaczy prezes FIŚ Mariusz Goraj, fundacja dostrzegła w toku swojej działalności wśród młodzieży z regionu wyraźną potrzebę organizacji takich spotkań.

– W naszym regionie brak jest wielkich metropolii, województwo to 200-tysięczne Kielce oraz wiele mniejszych miast, miasteczek i gmin wiejskich. Region utrzymuje charakter prowincjonalny, nie ma tutaj siedzib istotnych z punktu widzenia młodych Polek i Polaków urzędów administracji centralnej. Chcemy wyrównać szansę świętokrzyskiej młodzieży z ich rówieśnikami z innych województw i dużych metropolii – informuje Mariusz Goraj.

Spotkania z ministrami i urzędnikami państwowymi w Warszawie

Fundacja Instytut Świętokrzyski zamierza zorganizować serię spotkań konsultacyjnych, w których wezmą udział liderzy organizacji młodzieżowych z regionu z jednej strony, oraz politycy i urzędnicy wysokiego szczebla z Warszawy. Młodzi ludzie będą mogli wprost zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania oraz porozmawiać o osobami kreującymi m.in. politykę młodzieżową w Polsce.

– Z takich spotkań młodzi ludzi będą mogli wyciągnąć wielorakie korzyści. Po pierwsze głos świętokrzyskiej młodzieży, której ciężko przebić się wśród innych organizacji młodzieżowych na forum ogólnopolskim, dotrze do osób decyzyjnych na najwyższych szczeblach władzy. Po drugie uczestnicy spotkań uzyskają unikalne w skali województwa doświadczenia w zakresie prowadzenia dialogu z przedstawicielami władz. To na pewno zaprocentuje w przyszłości – dodaje Mariusz Goraj.

Co równie ważne, świętokrzyska młodzież odwiedzi ministrów i urzędników w ich miejscach pracy – a więc w warszawskich siedzibach urzędów centralnych. To kolejny aspekt wzbogacający projekt, ponieważ poza samym spotkaniem, jego uczestnicy poznają także miejsca pracy swoich rozmówców, wraz z ich specyfiką i charakterem.

Fundacja Instytut Świętokrzyski zamierza zorganizować spotkania m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Edukacji i Nauki czy Narodowym Banku Polskim. Młodzi Liderzy mogą także sami zaproponować osoby, z którymi chciałyby się spotkać.

Wydarzenie podsumowujące w regionie

Po realizacji spotkań z politykami wyróżniający się młodzi uczestnicy będą zaproszeni na  galę finałową zadania, podczas której projekt zostanie podsumowany i oficjalnie zakończony. W wydarzeniu wezmą udział osoby pełniące ważne funkcje publiczne, będzie to także okazja do wsparcia procesu sieciowania świętokrzyskich środowisk młodzieżowych. Podsumowanie projektu odbędzie się w naszym regionie, choć jest jeszcze za wcześnie na ujawnianie szczegółów. Na pewno jednak warto będzie zaangażować się w aktywne uczestnictwo w projekcie, bo na najlepszych Młodzieżowych Liderów będą oczekiwały różne niespodzianki!

Szansa dla młodzieży z mniejszych miejscowości

Choć Fundacja Instytut Świętokrzyski ma swoją siedzibę w Kielcach, to jej aktywność rozciąga się na całe województwo. Szczególną uwagą organizacja otacza mniejsze miejscowości, gdyż jednym z celów jej działania jest wyrównywanie szans dla osób z ośrodków oddalonych od dużych aglomeracji.

Do projektu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe zrzeszające młodych ludzi w wieku 13-29 lat, również samorządy uczniowskie, studenckie, doktoranckie i rady młodzieżowe. Obszar i tematyka ich działania nie jest jasno określony, tak więc szansę na uczestnictwo mają bardzo różnorodne organizacje.

– Nie wykluczamy żadnego tematu działalności, ponieważ widzimy potrzebę dostarczania wyspecjalizowanej wiedzy o tym, jak prowadzić dialog i uczestniczyć w życiu publicznym różnym organizacjom – zarówno starszym, z dorobkiem, jak i zupełnie nowym i bez dużego doświadczenia w działalności tego rodzaju – tłumaczy prezes FIŚ Mariusz Goraj.

Szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i kompetencji

Udział w spotkaniach z politykami i urzędnikami szczebla ministerialnego, którzy kreują politykę państwa, zwłaszcza w odniesieniu do problemów i spraw młodych ludzi, da uczestnikom możliwości właściwie niedostępne w województwie świętokrzyskim. Poznają realia funkcjonowania instytucji państwa, a także będą mieli okazję bezpośrednio wymieniać poglądy z osobami piastującymi w nich najwyższe funkcje.

To z kolei przełoży się na nabycie bardzo cennego doświadczenia i praktycznych umiejętności młodym ludziom stojącym u progu swojej kariery, zarówno zawodowej, jak i w organizacjach pozarządowych. Przenosząc te umiejętności i doświadczenia na grunt swoich miast, miasteczek i gmin zapoczątkują de facto proces podwyższania standardów funkcjonowania miejscowych organizacji pozarządowych, zapoznając je ze standardami ogólnopolskimi.

Z drugiej strony, poprzez spotkania z politykami i urzędnikami młodzież będzie miała realny wpływ na przekazanie postulatów swojej grupy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich kreowanie.

– To ważne nie tylko dla młodych ludzi, ale także dla administracji państwowej, która lepiej pozna specyfikę naszego regionu i potrzeby tutejszej młodzieży. Jak dotąd te potrzeby nie są dostrzegane tak samo, jak potrzeby organizacji młodzieżowych z większych ośrodków i bogatszych województw – podkreśla Mariusz Goraj. – To będzie systemowa i jakościowa zmiana dla naszego regionu – dodaje.

Fundacja Instytut Świętokrzyski liczy na stałą współpracę z młodzieżą

Realizacja zadania „Młodzi Liderzy w Życiu Publicznym” to tylko jeden z elementów edukacji obywatelskiej, którą chce realizować w regionie Fundacja Instytut Świętokrzyski. Ma być ono punktem wyjścia do zawiązania stałej współpracy z najaktywniejszymi organizacjami młodzieżowymi, co przełoży się na wspólną realizację kolejnych przedsięwzięć w przyszłości. To zaś przełoży się na skuteczniejsze działanie w przyszłości i jeszcze mocniejsze wsparcie rozwoju trzeciego sektora w województwie świętokrzyskim.

Realizacja zadania jest przewidziana w okresie 01.09.2022 – 31.12.2023. Łączny koszt zadania, a zarazem otrzymanego przez Fundację Instytut Świętokrzyski dofinansowania to 187 500 zł.

Scroll to Top
Skip to content