Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o ONZ!

Jesteś dobry z historii, ale interesujesz się także aktualną sytuacją międzynarodową? Konkurs widzu o Organizacji Narodów Zjednoczonych jest idealnie skrojony dla Ciebie. Zachęcamy do udziału w zabawie, w której do wygrania są nagrody.

Konkurs adresowany jest do świętokrzyskiej młodzieży uczącej się, studiującej lub mieszkającej na terenie województwa świętokrzyskiego. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Instytut Świętokrzyski.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na przesyłaniu prac pisemnych na specjalnie dedykowany temu adres email: konkurs.o.onz@gmail.com

Praca konkursowa powinna zawierać odpowiedź na jedno wybrane przez uczestnika pytanie konkursowe:

1. Bieżąca problematyka geopolityczna w regionie Europy Środkowo Wschodniej

2. Miejsce i rola Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Maksymalna długość pracy wynosi 8.000 znaków. Prace konkursowe można przesyłać w terminie 14.03-24.04.2022 r.

Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, który odbędzie się w maju 2022 r., w formule stacjonarnej i obejmie test wiedzy o ONZ.

Wszyscy uczestnicy, którzy zostaną laureatami pierwszego etapu konkursu i zakwalifikują się do drugiego etapu otrzymają nagrody. Laureaci drugiego etapu konkursu, otrzymają nagrody o znaczącej wartości rynkowej. Pytania można zadawać także na mailowo na adres: konkurs.o.onz@gmail.com

W konkurs zaangażowało się wiele znanych instytucji i osobliwości związanych z regionem świętokrzyskim. Honorowy patronat nad całym wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci pierwszego etapu konkursu będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w MSZ Prof. Piotrem Wawrzykiem.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na fanpage Fundacji Instytut Świętokrzyski na portalu Facebook – kliknij TUTAJ

Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Patronem honorowym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Scroll to Top
Skip to content