Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego, zapraszamy do współpracy!

Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. W uchwale zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Wśród tych osobistości wymieniono nazwiska najważniejszych oraz podkreślono, że „romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Maurycego
Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Artura Grottgera, Marii Szymanowskiej i Narcyzy Żmichowskiej nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy”.
Ważnym celem Fundacji Instytut Świętokrzyski jest szeroko rozumiane wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, w ramach której Instytut był głównym organizatorem trzech koncertów „Mickiewicz w pieśniach”.

W związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu zorganizujemy jeszcze jeden koncert przybliżający wielkich polskich twórców romantyzmu – Adama Mickiewicza oraz Fryderyka Chopina.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@instytutswietokrzyski.pl

Scroll to Top
Skip to content